Privacyverklaring

ACCP.NL respecteert de privacy van haar bezoekers en verzamelt geen informatie anders dan die welke nodig zijn voor het correct functioneren van de bezoekersteller en die welke u, ter beantwoording van uw bericht, aan ons zendt. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld en niet langer bewaard dan nodig is. Na afhandelen van uw bericht worden die gegevens gewist.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ACCP.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. Een en ander is volledig voor risico van de gebruiker.

ACCP.NL is niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De bezoeker van de website vrijwaart ACCP.NL indien ACCP.NL door een derde wordt aangesproken over het gebruik van de website door de bezoeker.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. ACCP.NL is zeer selectief ten aanzien van sites waar naar verwezen wordt, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.