Privacybeleid

ACCP.NL respecteert de privacy van haar bezoekers en verzamelt geen informatie over haar bezoekers, anders dan die welke nodig zijn voor het functioneren van de website en de daarin opgenomen functies. Gegevens die u, ter beantwoording van uw bericht aan ons zendt worden nooit met derden gedeeld. ACCP.NL bewaart de gegevens die u aan ons zendt niet langer dan nodig is. Na afhandeling van uw bericht worden die gegevens gewist.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. ACCP.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. E.e.a. is volledig voor risico van de gebruiker.
ACCP.NL is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De bezoeker van de website vrijwaart ACCP.NL indien ACCP.NL door een derde wordt aangesproken over het gebruik van de website door de bezoeker.
Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel ACCP.NL zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.