De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ACCP.NL/FGSD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. E.e.a. is volledig voor risico van de gebruiker. ACCP.NL/FGSD is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De bezoeker van de website vrijwaart ACCP.NL/FGSD indien ACCP.NL/FGSD door een derde wordt aangesproken over het gebruik van de website door de bezoeker.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel ACCP.NL/FGSD zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

Privacyverklaring

ACCP.NL/FGSD respecteert de privacy van haar bezoekers. ACCP.NL/FGSD verzamelt geen informatie over haar bezoekers, anders dan die welke u ter beantwoording van uw bericht aan ons zendt of die u opgeeft in uw account. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. ACCP.NL/FGSD bewaart de gegevens die u aan ons zendt niet langer dan nodig is, d.w.z., om uw bericht af te handelen of zolang uw account bestaat.