ACCP
Fotografie
Associated Creative Communications and Photography

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ACCP Foto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. E.e.a. is volledig voor risico van de gebruiker. ACCP Foto is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De bezoeker van de website vrijwaart ACCP Foto indien ACCP Foto door een derde wordt aangesproken over het gebruik van de website door de bezoeker.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel ACCP Foto zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

Privacyverklaring

ACCP Foto respecteert de privacy van haar bezoekers. ACCP Foto verzamelt geen informatie over haar bezoekers anders dan die welke nodig zijn voor het correct functioneren van de bezoekersteller en die welke u, ter beantwoording van uw bericht, aan ons zendt. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. ACCP Foto bewaart die gegevens niet langer dan nodig is. Na afhandelen van uw bericht worden die gegevens gewist.

 

U bent een van mijn 14739 bezoekers.

Copyright © 2004 - 2019 ACCP | Disclaimer en privacyverklaring | ACCP websites